Impresum

Izdavač:

Fornix d.o.o.
Direktor: Goran Sapunar
Industrijski put b.b.
21315 Dugi Rat
Croatia

Tel. +385 21 274-830
E-Mail: info@fornix.com.hr

Fornix d.o.o. je upisan u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu
MBS:60257426
OIB: HR98168861005

 

Realizacija:

Mono Dimension GmbH
Bachstraße 10
D-76185 Karlsruhe
www.mono-dimension.com

 

Autorsko pravo

Sadržaj i struktura web stranice www.fornix.com.hr zaštićeni su autorskim pravom. Svako umnožavanje ili uporaba informacija te podataka, osobito tekstova, dijelova tekstova ili slika iziskuje prethodno ishođenje suglasnosti izdavača.

Fornix d.o.o. ne jamči za aktualnost, točnost, potpunost ili kvalitetu objavljenih informacija. Načelno korisnik protiv tvrtke Fornix d.o.o. nema pravo podnošenja zahtjeva za naknadom materijalne ili nematerijalne štete prouzrokovane korištenjem ili nekorištenjem objavljenih informacija, odnosno korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija, ukoliko nema dokaza da je od strane tvrtke Fornix d.o.o. učinjena namjerna ili slučajna krivnja.

U slučaju izravnog ili neizravnog usmjeravanja na strane internetske stranice (“linkove”) tvrtka Fornix d.o.o. ograđuje se od njihovog sadržaja. Umreženi sadržaji trećih strana ne potječu iz tvrtke Fornix d.o.o. niti tvrtka Fornix d.o.o. ima mogućnost utjecati na sadržaj stranica trećih strana. Sadržaji stranica trećih strana na koje Fornix d.o.o. putem linka upućuje, ne izražavaju mišljenje tvrtke Fornix d.o.o., nego samo služe kao informacije ili prikaz odnosa. Tvrtka Fornix d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaje trećih strana na koje upućuje u gore navedenom smislu. Odgovornost snosi isključivo strana koja nudi gore navedene sadržaje.

 

© Copyright Fornix d.o.o