sustainbility

 

Politika upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša  društva FORNIX d.o.o..obuhvaća slijedeće stavove i opredjeljenja:

 

Poslovni uspjeh društva FORNIX  d.o.o. počiva na zadovoljstvu i ispunjenju očekivanja naših Kupaca, vlasnika i zaposlenika, dobavljača, poslovnih partnera i zajednice u kojoj djelujemo.

“SIMPLIFY” je koncept na kojem gradimo našu tvrtku. Definira naše procese, tehnologiju i suradnju s kupcima iz cijelog svijeta. Pojednostavljenost znači nekoliko hijerarhijskih razina. To je formula za našu fleksibilnost i brzinu proizvodnje i isporuke, održavanje konkurentnosti i moderan pristup radu kako unutar firme, tako i u odnosu s kupcima.

Prvenstvena briga posvećuje se zadovoljstvu Kupca kvalitetom pruženih usluga, proizvoda, pravovremenim isporukama i odzivu, osiguranjem dostupnosti informacija o našim proizvodima, uslugama te osiguravanjem zadovoljavanja zahtjeva kupaca kao i zakonskih i ostalih obvezujućih zahtjeva. Prilikom izvođenja naših usluga poseban naglasak dajemo smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

 

Svi zaposlenici obvezni su:

 • neprestano raditi na povećanju zadovoljstva naših Kupaca,
 • neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka,
 • u radnim postupcima pozitivno djelovati na okoliš,
 • poštivati zakonske i ostale zahtjeve, od unutarnjih propisa u FORNIX-u preko lokalnih, državnih i međunarodnih propisa
 • sukladno svojim odgovornostima, poduzimati radnje za postizanje zadanih ciljeva

Uprava redovito utvrđuje godišnje ciljeve na razini društva, tako da omoguće ostvarenje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike.

 

Opći ciljevi

 • zadržavati postojeće i neprestano unapređivati zadovoljstvo kupca koji su u centru svih aktivnosti društva
 • zapošljavati, dodatno educirati i zadržati kvalificirane zaposlenike
 • stalno pratiti i usvajati nove trendove
 • stalno poboljšavati kvalitetu usluga
 • sprječavati onečišćenja okoliša / smanjivati negativni utjecaj na okoliš
 • ispunjavati zadane rokove izvršenja usluga
 • proširivati postojeći asortiman proizvoda i usluga
 • širiti postojeća tržišta te potvrđivati kvalitetu usluga društva na nacionalnoj i internacionalnoj osnovi

 

Uprava društva od samog početka svog djelovanja ulaže velike napore u prisutnost svojih proizvoda i usluga  na zahtjevnom i visoko konkurentnom domaćem i stranom tržištu.

Svjesni smo da visoku kvalitetu proizvoda i usluga i potpuno zadovoljstvo kupca možemo postići samo u okviru djelotvorno izgrađenog i dokumentiranog sustava upravljanja.

Stoga, Uprava društva intenzivno i studiozno radi na osiguranju organizacijskih uvjeta za ispunjenje visokih zahtjeva za kvalitetu naših proizvoda i usluga i istovremeno smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001:2015 , IATF 16949:2016 i ISO 14001:2015.

 

Uprava

 

U Dugom Ratu, 10.01.2022.

quality_policy1