sustainbility

 

KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA

 

FORNIX d.o.o. očekuje da svo njegovo osoblje bude savjesno, nepristrano i pošteno u svim poslovima koji se odnose na društvo i svoj posao unutar njega. Ovaj kodeks utvrđuje odgovornosti djelatnika koji rade za FORNIX d.o.o. Dužnosti zaposlenika su utvrđena su Pravilnikom o radu i Statutu poduzeća te se temelje na Kodeksa poslovnog ponašanja, Politici o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu te ostalim pravilnicima i politikama….više