sustainbility

KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA

1. UVOD

FORNIX d.o.o. očekuje da svo njegovo osoblje bude savjesno, nepristrano i pošteno u svim poslovima koji se odnose na društvo i svoj posao unutar njega. Ovaj kodeks utvrđuje odgovornosti djelatnika koji rade za FORNIX d.o.o.

Dužnosti zaposlenika su utvrđena su Pravilnikom o radu i Statutu poduzeća te se temelje na Kodeksa poslovnog ponašanja, Politici o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu te ostalim pravilnicima i politikama

Prema Pravilniku od radu dužnosti zaposlenika su slijedeća:

 • da budu spremni i voljni radit
 • da se brinu u izvršenju radnih zadataka, uključujući i dužnost da redovno i pravovremeno dolaze na posao poslu te da se brinu o imovini poduzeća FORNIX d.o.o.
 • da namjerno ne ometaju poslovanje poduzeća FORNIX d.o.o.
 • da poštivaju razumne naloge glede vremena, mjesta, prirode i načina pružanja ugovoene usluge
 • da rade samo za FORNIX d.o.o. za vrijeme radnog vremena
 • da zaštite interese poduzeća FORNIX d.o.o. na način da sačuvaju i zaštite intelektuzalno vlasništvo poduzeća
 • da poštivaju poslovne tajne poduzeć
 • doprinijeti međusobnom povjerenju nužnom za ugodnu međusobnu suradnju između zaposlenika
 • da se birnu se za sva dobra – materijalna ili nematerijalna koja su zadužena za vrijeme rada
 • ne davati ili primati mito ili na drugi način podlijegati kriminalnim ili korupcijskim aktivnostima
 • nadoknaditi štetu poslodavcu ukoliko je ista uzrokovana postupcima radnika …..više