sustainbility

ETIČKI KODEKS – FORNIX d.o.o.

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i svrha etičkog kodeksa

Etičkim kodeksom poduzeća Fornix d.o.o. (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se etička načela i pravila ponašanja svih upravnih tijela i djelatnika utemeljena na zakonskim i drugim propisima.

Svrha ovog Etičkog kodeksa je promicanje etičkih i moralnih načela i vrijednosti u ponašanju prilikom rada što su ih djelatnici dužni usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra, transparentnijeg i učinkovitijeg poslovanja te kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima usluga.

Sadržaj Etičkog kodeksa

Ovaj Etički kodeks sadržava temeljna načela i standarde dobre upravne prakse što ih se djelatnici trebaju pridržavati u odnosu prema građanima, fizičkim i pravnim osobama te drugim korisnicima usluga (u daljnjem tekstu: korisnici usluga), u odnosu prema drugim tijelima, u međusobnim odnosima te u odnosu prema radu i radnom mjestu…. više